Styret

Leder: Ronny Borge Valgt for 2 år.
Nestleder: Andre Antonsen Ikke på valg. 1 år igjen.
Kasserer: Tonje Liland Ikke på valg. 1 år igjen.
Sekretær: Beate Setså Borge Valgt for 2 år.
Styremedlem: Johnny Bruun Valgt for 1 år
Materialforvalter: Alexander Løkås Valgt for 2 år.
Vara til styret: Ketil Laxå 1 år.

Andre komiteer og utvalg Velges hvert år.

Notearkivar: Ketil Laxå
Musikalsk utvalg: Ole Morten Granlund (dirigent)
Stig Børre Hanssen
Linn Normann Godtfredsen
Kjell Basse Lund
Uniformskomite: Hege Johansen
Kari Sarnes
Revisorer: Katrine Moan Larsen
Egil Setså
Valgkomite: Trond Helland
Heidi Solaker